Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 22 april 2013

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** ****, weduwe van **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013055167
pub.
22/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** ****, weduwe van **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (district ****), Burgemeester **** **** 2, is overleden te **** (district ****) op 23 februari 2012, zonder gekende erfopvolger na te laten.

**** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 29 maart 2013, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek.

****, 8 april 2013.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, De **** ****.****., ****. **** (55167)

**** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** **** **** ****, uit de echt gescheiden van **** **** Van **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te **** (district ****), **** 1, bus 4, is overleden te **** (district ****) op 16 januari 2012, zonder gekende erfopvolger na te laten.

**** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 29 maart 2013, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek.

****, 8 april 2013.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, De **** ****.****., ****. **** (55168)

**** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** 1, is overleden te **** op 15 januari 2012, zonder gekende erfopvolger na te laten.

**** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 29 maart 2013, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek.

****, 8 april 2013.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, De **** ****.****., ****. **** (55169)

**** nalatenschap van Van **** ****, **** **** **** **** **** **** Van **** ****, uit de echt gescheiden van **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te **** (Sint-****-in'****-****), **** 11, is overleden te **** (****) op 11 september 2008, zonder gekende erfopvolger na te laten.

**** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 29 maart 2013, de bekendmakingen en aanplakkingen bevolen, voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek.

****, 9 april 2013.

Voor de gewestelijke directeur der registratie, De **** ****.****., ****. **** (55170)

^