Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, **** **** **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der registratie en domeinen, name(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005054332
pub.
13/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, **** **** ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ongehuwd, wonende te ***** (****), **** de la **** **** 2, is overleden te **** op 12 juli 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij beschikking van 16 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

****, 4 oktober 2005.

De gewestelijke directeur der registratie ****.****., ****. ****.

**** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** de ****'**** 24, is overleden te **** op 8 november 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij beschikking van 12 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 4 oktober 2005.

**** directeur, ****. ****.

**** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** ****'**** 10, is overleden te ****-**** op 22 november 2002, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij beschikking van 12 september 2005, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Bergen, 4 oktober 2005.

**** directeur, ****. ****.

^