Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 06 augustus 2002

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Goethals, Roger De heer Goethals, Roger Edouard, geboren te Oostende op 1 april 1932, w Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

bron
ministerie van financien
numac
2002054038
pub.
06/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Goethals, Roger De heer Goethals, Roger Edouard, geboren te Oostende op 1 april 1932, wonende te Oostende, Stuiverstraat 158, ongehuwd, zoon van Goethals, Carolus, en van Parmentier, Elisa, beiden overleden, is overleden te Oostende op 10 mei 2001, zonder gekende erfgenamen na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge bij beschikking van 14 mei 2002 de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.

Brugge, 25 juli 2002.

De gewestelijke directeur van de registratie, R. Moerman

^