Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 24 juli 2002

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 27 **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

bron
ministerie van financien
numac
2002054022
pub.
24/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** 708, is overleden te **** op 1 oktober 2001, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 25 februari 2002, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 11 april 2002.

De gewestelijke directeur der registratie, **** ****.

**** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** 92, is overleden te Namen op 2 april 1997, zonder bekende aannemende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Namen, bij vonnis van 25 februari 2002, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 11 april 2002.

De gewestelijke directeur der registratie, **** ****. (Deze berichten hadden moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2002).

^