Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 07 maart 2002

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, weduwe van ****, ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

bron
ministerie van financien
numac
2002054011
pub.
07/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, weduwe van ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** 37, is overleden te **** op 5 januari 2001, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 14 januari 2002, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 21 februari 2002.

De gewestelijke directeur der registratie, **** ****.

**** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, weduwnaar van ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** 28, is overleden te ****-****-**** op 15 januari 2000, zonder bekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 14 januari 2002, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 21 februari 2002.

De gewestelijke directeur der registratie, **** ****.

^