Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 21 september 2002

Directoriaat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 24 juni 2002, is ten verzoeke van Mevr. della Long

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009784
pub.
21/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoriaat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 24 juni 2002, is ten verzoeke van Mevr. della Longa, Lauriana, wonende te 7500 Doornik, rue Général Piron 11/2, de afwezigheid uitgesproken ten aanzien van de heer Gattesco, Andriano, geboren te Haine-Saint-Paul op 17 mei 1953, laatst woonachtig te 7130 Binche, avenue Wanderpepen 1, en van ambtswege geschrapt sinds 1 augustus 1988.

^