Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 22 september 2000

Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 17 ap Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

bron
ministerie van financien
numac
2000053876
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN FINANCIEN****><****>
Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (district ****), **** 30, is overleden te **** op 2 juli 1998, zonder bekende erfopvolger na te laten.****><****>Alvorens te beslissen over de vraag van de **** van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 15 mei 2000, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.****><****>****, 9 juni 2000.****><****>Voor de gewestelijke directeur, de directeur, ****. ****.****><****>**** nalatenschap van ****, **** **** ****, weduwe van **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** 61, is overleden te **** op 2 februari 1997, zonder bekende erfopvolger na te laten.****><****>Alvorens te beslissen over de vraag van de **** van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 15 mei 2000, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.****><****>****, 9 juni 2000.****><****>Voor de gewestelijke directeur, de directeur, ****. ****.****><****>**** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** 18, is overleden te **** op 7 juli 1998, zonder bekende erfopvolger na te laten.****><****>Alvorens te beslissen over de vraag van de **** van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 19 mei 2000, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.****><****>****, 9 juni 2000.****><****>Voor de gewestelijke directeur, de directeur, ****. ****.****><****>**** nalatenschap van ****, **** **** ****, echtgenoot van **** **** **** Wouters, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** 10, is overleden te **** op 26 januari 1997, zonder bekende erfopvolger na te laten.****><****>Alvorens te beslissen over de vraag van de **** van de ****, registratie en domeinen, namens de ****, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 14 augustus 2000, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.****><****>****, 23 augustus 2000.****><****>De gewestelijke directeur, ****. **** ****.****><****>**** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, geadopteerde zoon van ****, **** ****, en van ****, **** ****, wonende te *****, **** **** 63, is overleden te **** op 24 mei 1997, zonder gekende erfopvolger na te laten.****><****>Alvorens te beslissen over de vraag van de **** van de ****, registratie en domeinen, om namens de ****, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij bevelschrift van 31 mei 1999, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.****><****>****, 8 september 2000.****><****>De directeur, ****. De ****.
^