Etaamb.openjustice.be
Burgerlijk Wetboek
gepubliceerd op 21 januari 2000

Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van Van ****, **** **** Van ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, on Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, de registratie en de dom(...)

bron
ministerie van financien
numac
2000053841
pub.
21/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van Van ****, **** **** Van ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ongehuwd, zoon van **** **** Van Lint en van **** **** Brouwers, beiden overleden, wonende te *****, **** 21/5, is overleden te ****-**** op 23 november 1994, zonder gekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te ****, bij beslissing van 13 december 1999, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

****, 13 januari 2000.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen ****.****., ****. Winnen.

**** nalatenschap van ****, **** ****, ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** ****-straat 19, is overleden te **** op 26 september 1998, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van ****, bij vonnis van 20 december 1999, de bekendmakingen en aanplakkingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Namen, 13 januari 2000.

De gewestelijke directeur der registratie, ****.****.

****. ****.

^