Etaamb.openjustice.be
Buitenlandse Consulaten
gepubliceerd op 23 maart 2023

Buitenlandse consulaten in België Op 5 januari heeft **** **** de **** de **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek Malta uit te oefenen te **** met als consulair ressort het **** ****. **** ****

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2023040367
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse consulaten in België Op 5 januari heeft **** **** de **** de **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek Malta uit te oefenen te **** met als consulair ressort het **** ****.

Dit exequatur vervangt het exequatur van 23 september 2018.

^