Etaamb.openjustice.be
Buitenlandse Consulaten
gepubliceerd op 09 november 2011

Buitenlandse consulaten in België Op 14 oktober 2011 heeft de heer **** **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015117
pub.
09/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse consulaten in België Op 14 oktober 2011 heeft de heer **** **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****, ****-**** en de havens van **** en ****.

^