Etaamb.openjustice.be
Buitenlandse Consulaten
gepubliceerd op 17 juni 2011

Buitenlandse consulaten in België Op 17 mei 2011 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ****-**** van **** te Sint-****-**** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****, ter vervang

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015058
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse consulaten in België Op 17 mei 2011 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ****-**** van **** te Sint-****-**** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****, ter vervanging van de heer **** ****.

^