Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 05 januari 2018

« Centre wallon de Recherches agronomiques » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 7 december 2017, dat op 1 januari 2018 in werking treedt, wordt de heer Jean-Pierre Goffart bevorderd (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017207056
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


« Centre wallon de Recherches agronomiques » (Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek). - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 7 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de geldigheidsduur van de reserves van de vergelijkende wervingsexamens voor de Waalse Overheidsdienst en de openbare instellingen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206538 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017206800 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor het « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017206579 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Anhée type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017206706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Genappe type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017070173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Laminoirs de Longtain" in La Louvière sluiten, dat op 1 januari 2018 in werking treedt, wordt de heer Jean-Pierre Goffart bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adjunct-directeur-generaal.

^