Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 03 juni 2010

Openbare Werken Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 worden Mevr. Ginette Bastin en de heer Philippe Wilput vanaf 1 februari 2010 tot 31 januari 2015 benoemd tot lid van van het directiecomité van de "Société wallonne de Fi

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010202977
pub.
03/06/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Openbare Werken Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten worden Mevr.

Ginette Bastin en de heer Philippe Wilput vanaf 1 februari 2010 tot 31 januari 2015 benoemd tot lid van van het directiecomité van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren).

^