Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 19 september 2002

Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002, wordt aan de heer Olivier Gutt eervol ontslag verleend uit diens ambt van kabinetschef van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, met in Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002, wordt de heer Bernard Marchand aangewezen (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027824
pub.
19/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002, wordt aan de heer Olivier Gutt eervol ontslag verleend uit diens ambt van kabinetschef van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, met ingang van 14 juli 2002 's avonds.

Bij besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2002, wordt de heer Bernard Marchand aangewezen als kabinetschef van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, met ingang van 15 juli 2002.

^