Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 07 maart 2002

« Office wallon des Déchets » Centra voor valorisatie, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30(...) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalst(...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027236
pub.
07/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


« Office wallon des Déchets » (Waalse Gewestelijke Afvaldienst) Centra voor valorisatie, verwijdering, voorbehandeling of verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 (overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 betreffende de afval van ziekenhuis- en gezondheidszorgactiviteiten) Deze lijst ligt ter inzage op het Internet : http :/wallonie.be/dgrne/home.htm Thema « Afvalstoffen » - Rubriek « Ondernemingen en Installaties » Toestand op 01/01/2002 De toekenning van de erkenning stelt de rechthebbende niet vrij van de verplichting tot exploitatievergunning.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^