Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 maart 2001
gepubliceerd op 12 april 2001

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon de la Statistique"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027213
pub.
12/04/2001
prom.
27/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon de la Statistique" (Waalse Raad van de Statistiek)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 28 februari 1991 houdende oprichting van een Dienst Studies en Statistiek, inzonderheid op artikel 5;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de "Conseil wallon de la Statistique" : 1. aangezien ze deel uitmaken van Waalse en Franstalige universiteitsinstellingen : - Mevr.Ch. Wattelar; - de heer H. Capron; - de heer J.-M. Decroly; - de heer M. Gérard; - de heer J. Lindsey; - de heer M. Mignolet; - de heer G. Pagano; - de heer D. Weiserbs; 2. op voordracht van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest) : - Mevr.Cl. Cypres; - de heer Ph. Compagnie; - de heer J. Henrotte; - de heer D. Paquot.

Art. 2.Het mandaat van de in artikel 1 bedoelde leden heeft een duur van drie jaar. Dit mandaat kan vernieuwd worden.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^