Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 januari 2001
gepubliceerd op 15 februari 2001

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Namen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027081
pub.
15/02/2001
prom.
25/01/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Gedecentraliseerde adviescommissie van Namen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken;

Gelet op het besluit van 1 april 1999 tot uitvoering van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering van het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen bezoeken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée de Namur »;

Op de voordracht van de Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet.

Het is van toepassing op het grondgebied van het Franse taalgebied.

Art. 2.Mevr. Denise Dinsart wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de « Commission consultative déconcentrée de Namur », ter vertegenwoordiging van het Verbond van Ouderverenigingen van het officieel onderwijs.

Art. 3.De heer Patrick Deblire wordt benoemd tot gewoon lid van de « Commission consultative déconcentrée de Namur », ter vertegenwoordiging van de Belgische Federatie van de Autobus- en Autocarexploitanten en ter vervanging van de heer Hubert Latour.

Art. 4.De heer Hubert Latour wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de « Commission consultative déconcentrée de Namur », ter vertegenwoordiging van de Belgische Federatie van de Autobus- en Autocarexploitanten en ter vervanging van de heer Benoît Dethy, ontslagnemend.

Art. 5.Artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 maart 1999.

De artikelen 3 en 4 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 8 mei 2000.

Art. 6.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 januari 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS

^