Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 06 september 2011

Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "mecanicien vrachtwagens" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204444
pub.
06/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011204444/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "mecanicien vrachtwagens" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding


De Waalse Regering, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004200105 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de procedure voor de uitwerking van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep "mecanicien vrachtwagens";

Gelet op het voorstel van de Commissie voor de Referentiesystemen en van het Leidend Comité van het Consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het referentiesysteem voor de bekrachtiging van de bevoegdheden betreffende het beroep "mecanicien vrachtwagens" (bevoegdheidseenheden 1-2-3-4) wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 25 augustus 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

^