Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 mei 2005
gepubliceerd op 01 juni 2005

Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van de "Société wallonne d'Economie sociale marchande"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005201460
pub.
01/06/2005
prom.
19/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MEI 2005. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van de "Société wallonne d'Economie sociale marchande" (Waalse Maatschappij voor Sociale Markteconomie)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 6 en 9;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 tot wijziging van de wet van 2 april1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen in zijn enige artikel;

Gelet op de statuten van de "Société wallonne d'Economie sociale marchande (afgekort SOWECSOM), goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 1999;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Tewerkstelling, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen als lid van de raad van bestuur van de "SOWECSOM" : - de heer Jacques Defourny; - Mevr. Fabienne Fecher - De heer Frédéric Duchêne; - Mevr. Nathalie Demanet.

Art. 2.De volgende personen worden aangewezen als lid van het aanvaardingscomité van de "SOWECSOM" : - De heer Walter Davister; - De heer Jean-Pierre Polenus; - De heer Eric Bernard; - Mevr. Sybille Mertens; - De heer Michel Peters.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 24 mei 2005.

Namen, 19 mei 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie en Tewerkstelling, J.-C. MARCOURT

^