Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 mei 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013203114
pub.
29/05/2013
prom.
16/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/16/2013203114/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MEI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft


De Regering, Gelet op het bijgewerkte plan permanente bewoning, goedgekeurd door de Waalse Regering op 28 april 2011;

Gelet op het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en energie, inzonderheid op artikel 29;

Overwegende dat het bijgewerkte plan permanente bewoning vergezeld gaat van een tabel met de maatregelen die genomen moeten worden om het uit te voeren;

Overwegende dat maatregel nummer 64 omschreven wordt als volgt : « Uitvoering van een kadastrale cartografie van de locaties Permanente bewoning. Deze cartografie omvat, behalve een kadaster van de percelen, informatie over de rechtstoestand van elke locatie. De lijst van alle locaties Permanente bewoning wordt goedgekeurd bij besluit van de Waalse Regering en overgemaakt als referentiedocument aan de gemeenten, aan de beheerders van de gebieden Permanente bewoning alsook aan de notarissen »;

Overwegende dat deze cartografie systematisch is uitgevoerd in verschillende fasen;

Overwegende dat in eerste instantie een ontwerp van cartografie op grond van een gewestplan en een kadastraal plan is uitgevoerd en dat het elke locatie betreft;

Overwegende dat het ontwerp van cartografie is uitgevoerd op basis van, o.a., informatie verstrekt door de « Direction interdépartementale de Cohésion sociale (DICS) » en vastgelegd op 1 januari 2012 en van een eerste versie van de cartografie op schaal 1/10.000 die het voorwerp heeft uitgemaakt van een eerste advies van de gemeenten voorafgaand aan de beslissing van de Regering van 28 april 2011 tot goedkeuring van het bijgewerkte Plan HP;

Overwegende dat de gekozen schaal het kadastrale niveau is ten einde de opsporing en de verspreiding van informatie, met name door de gemeenten en de notarissen, te vergemakkelijken;

Overwegende dat alle andere juridische informatie beschikbaar zal zijn zodra deze cartografie via de site van het DGO4 (« Webgis ») in lijn gebracht wordt;

Overwegende dat in tweede instantie alle bij fase 2 van het plan betrokken gemeenten die op 1 januari 2012 met het Plan HP ingestemd hebben, ondervraagd werden i.v.m. de kaartontwerpen die op hen betrekking hadden, met name : Anhée, Aywaille, Bernissart, Brugelette, Chimay, Comblain-au-Pont, Couvin, Dour, Durbuy, Esneux, Estinnes, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Genappe, Hastière, Honnelles, Hotton, Marche-en-Famenne, Mettet, Onhaye, Philippeville, Ramillies, Somme-Leuze, Sprimont, Thuin, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Wasseiges en Yvoir;

Overwegende dat het de bedoeling was dat de gemeenten de lijst van de bij het Plan HP betrokken kadastrale percelen ook zouden kunnen valideren;

Overwegende dat elke gemeente advies moest uitbrengen binnen dertig dagen;

Overwegende dat in derde instantie sommige kaarten gewijzigd werden met inachtneming van : - de adviezen uitgebracht door de gemeenten. Sommige gemeenten hebben hun advies per post of e-mail verstuurd. Ze moesten hetzij met de cartografie instemmen, hetzij wijzigingen voorstellen. Sommige gemeenten hebben hun advies niet binnen de termijn van dertig dagen uitgebracht.

Die adviezen werden dus als gunstig beschouwd, overeenkomstig de richtlijnen die aan het DGO4 gegeven werden; - beslissingen van de Waalse Regering betreffende de keuze van de locaties betrokken bij het bijgewerkte plan permanente bewoning. Sinds het opstarten van het Plan HP heeft de Waalse Regering zich immers meermaals uitgesproken voor de opstelling en de bijwerking van de lijst van de locaties HP. Het ging dus niet om het bijvoegen of onttrekken van een gebied HP aan de lijst vastgelegd door de Regering.

De cartografie is dus slechts de exacte plaatsbepaling en de afbakening van de gebieden betrokken bij het verschijnsel; - gebiedsomtrekken erkend krachtens de gewestelijke wetgeving (o.a. campings, weekendverblijfparken en vakantiedorpen); - het reële bestaan van het verschijnsel permanente bewoning in de gebieden die niet erkend zijn krachtens de gewestelijke wetgeving.

Sommige locaties zijn slechts gedeeltelijk betrokken bij de permanente bewoning. Op het terrein kan de permanente bewoning vaak goed gelokaliseerd worden. De weergegeven omtrekken nemen dus de gezamenlijke locatie niet op maar werden beperkt tot de percelen die daadwerkelijk bij de problematiek betrokken zijn. Het geheel van de locatie in de omtrek opnemen ondanks het feit dat de permanente bewoning slechts een deel ervan betreft zou voor verwarring gezorgd hebben; - een criterium inzake coherente omtrek in de gebieden die niet erkend zijn krachtens de gewestelijke wetgeving. Hoewel de bij de permanente bewoning betrokken percelen gehelen vormen binnen een locatie HP, kan het voorkomen dat niet bij het verschijnsel betrokken eigendommen in die locatie ingesloten zijn. De afbakening van de omtrekken met systematische uitsluiting van die percelen zou geleid hebben tot een cartografie van het type « gruyèrekaas » waarvan de incoherentie het werk van de terreinactoren onnodig gecompliceerd zou hebben;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering legt de cartografie vast op grond van een gewestplan en een kadastraal plan van de locaties Permanente bewoning waar onderstaande tabel naar verwijst :

CODEINT

BENAMING

GEMEENTE

DORP

25031-PHP-0001-01

Camping "La Cala"

GENAPPE

Glabais

25122-PHP-0001-01

Domaine du Petit Warichet

RAMILLIES

Mont-Saint-André

25122-PHP-0002-01

Domaine du Grand Warichet

RAMILLIES

Mont-Saint-André

25122-PHP-0003-01

Domaine du Gestiaux

RAMILLIES

Mont-Saint-André

51009-PHP-0001-01

Camping du Préau

BERNISSART

Harchies

51009-PHP-0002-01

Camping des Genêts

BERNISSART

Blaton

51012-PHP-0001-01

Parc et Loisirs

BRUGELETTE

Brugelette

53020-PHP-0001-01

Les "Hippocampes"

DOUR

Blaugies

53083-PHP-0001-01

Complexe touristique du Château de Roisin

HONNELLES

Roisin

56016-PHP-0001-01

Domaine de la longue Taille

CHIMAY

Forges

56016-PHP-0002-01

Le Val d'Oise

CHIMAY

Forges

56029-PHP-0001-01

Le Cul de Cheval

FROIDCHAPELLE

Vergnies

56029-PHP-0002-01

Le Bosquet

FROIDCHAPELLE

Fourbechies

56029-PHP-0003-01

Le Chénia

FROIDCHAPELLE

Fourbechies

56078-PHP-0001-01

Camping du Chêne

THUIN

Thuin

56078-PHP-0002-01

Le Charniat

THUIN

Biercée

56078-PHP-0003-01

Le Seurus

THUIN

Biesme-sous-Thuin

56078-PHP-0004-01

Camping de l'Abbaye d'Aulne

THUIN

Gozée

56078-PHP-0005-01

Rue de Leernes

THUIN

Gozée

56078-PHP-0006-01

Rue Vandervelde 31

THUIN

Gozée

56085-PHP-0001-01

Chêne-Houdiez

ESTINNES

Peissant

56085-PHP-0002-01

Domaine de Pincemaille

ESTINNES

Vellereille-les-Brayeux

62009-PHP-0001-01

Domaine du Chant d'Oiseaux

AYWAILLE

Aywaille

62009-PHP-0002-01

Gibet de Harzé

AYWAILLE

Aywaille

62009-PHP-0003-01

Le Val du Promontoire

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0004-01

Les Epis d'Or

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0005-01

Beau Site

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0006-01

Camping de Martinrive

AYWAILLE

Aywaille

62009-PHP-0007-01

Camping du Château de Dieupart

AYWAILLE

Aywaille

62009-PHP-0009-01

Rivcalm

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0010-01

Plein Soleil

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0011-01

Moulin du Rouge Thier

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0012-01

Rue du Fond

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0013-01

Pré de Lhoneux 42

AYWAILLE

Harzé

62009-PHP-0014-01

Route des Ardennes 38

AYWAILLE

Aywaille

62009-PHP-0016-01

Heid du Pouhon 29, 33, 45, 47

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62009-PHP-0017-01

Route de Cwimont 51A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et 53

AYWAILLE

Aywaille

62009-PHP-0019-01

Awan-Wacostet

AYWAILLE

Aywaille

62009-PHP-0020-01

Le Bord'Eaux

AYWAILLE

Sougné-Remouchamps

62026-PHP-0002-01

La Vallée

COMBLAIN-AU-PONT

Halleux

62032-PHP-0001-01

Domaine Pont de Mery

ESNEUX

Esneux-Tilff

62032-PHP-0002-01

Parc Résidence Halleux

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0003-01

Parc Résidentiel Gonda

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0004-01

Parc Résidence Enclos fleuri

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0005-01

Domaine aval de l'Ourthe

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0006-01

Sentier de Mery

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0007-01

Rue Profonde Forrière

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0008-01

Chemin d'Enonck

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0009-01

Rue de la Résistance

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0010-01

Rue des Castors

ESNEUX

Esneux

62032-PHP-0011-01

Rue de la Roche aux Faucons (plaatsnaam Nomont)

ESNEUX

Esneux

62100-PHP-0001-01

Domaine Hautes-Fagnes Relax

SPRIMONT

Louveigné

62100-PHP-0003-01

Les Peupliers

SPRIMONT

Louveigné

64075-PHP-0002-01

Camping "Villégiature du Marais"

WASSEIGES

Meeffe

64075-PHP-0003-01

Domaine du Clos du Lac

WASSEIGES

Wasseiges

83012-PHP-0001-01

Aux Archans

DURBUY

Heyd

83012-PHP-0002-01

Les Macralles

DURBUY

Durbuy

83012-PHP-0003-01

Le Val de l'Ourthe

DURBUY

Tohogne

83012-PHP-0004-01

Vanne Navet et Chemin de Sy

DURBUY

Bomal

83012-PHP-0005-01

Les Ardennes Ensoleillées

DURBUY

Tohogne

83012-PHP-0007-01

Les Arcades

DURBUY

Bomal

83012-PHP-0009-01

Longchamps

DURBUY

Tohogne

83012-PHP-0010-01

Inzè Ferire

DURBUY

Tohogne

83012-PHP-0011-01

Inzè Prés

DURBUY

Barvaux-sur-Ourthe

83012-PHP-0012-01

Bois des Mignées

DURBUY

Barvaux-sur-Ourthe

83012-PHP-0013-01

Les Hazalles

DURBUY

Barvaux-sur-Ourthe

83012-PHP-0015-01

Cou de Chasse

DURBUY

Barvaux-sur-Ourthe

83012-PHP-0016-01

Bohon

DURBUY

Barvaux-sur-Ourthe

83012-PHP-0019-01

Rue Lamorteau

DURBUY

Grandhan

83012-PHP-0020-01

Rue de la Somme

DURBUY

Grandhan

83012-PHP-0021-01

Lotissement des Closeries

DURBUY

Barvaux-Wéris

83012-PHP-0022-01

Rosa-Pré

DURBUY

Barvaux-sur-Ourthe

83012-PHP-0023-01

Aux Frênes

DURBUY

Barvaux-sur-Ourthe

83012-PHP-0024-01

La Belle Ourthe

DURBUY

Grandhan

83012-PHP-0030-01

Camping du Grand Bru

DURBUY

Villers-Sainte-Gertrude

83028-PHP-0002-01

Camping "Les Eclos"

HOTTON

Hotton

83028-PHP-0003-01

Camping "Père André"

HOTTON

Hotton

83034-PHP-0001-01

Camping "Paola"

MARCHE-EN-FAMENNE

Marche-en-Famenne

83034-PHP-0003-01

Rue devant le Bois 81

MARCHE-EN-FAMENNE

Aye

83034-PHP-0004-01

Rue du Vivier 122

MARCHE-EN-FAMENNE

Aye

83034-PHP-0005-01

Chemin des Bacs

MARCHE-EN-FAMENNE

Roy

91005-PHP-0001-01

Les Respes

ANHEE

Denée

91005-PHP-0002-01

Le Clavia

ANHEE

Maredret

91005-PHP-0003-01

Le Bois du Marly

ANHEE

Annevoie

91103-PHP-0001-01

Domaine Mayeur François

ONHAYE

Onhaye

91103-PHP-0002-01

Domaine Miaflower (Miavoye)

ONHAYE

Anthée

91120-PHP-0001-01

Quartier Grands Horizons

SOMME-LEUZE

Noiseux

91120-PHP-0002-01

Domaine de l'Ourthe

SOMME-LEUZE

Noiseux

91120-PHP-0003-01

Domaine des Monts de l'Ourthe

SOMME-LEUZE

Noiseux

91120-PHP-0004-01

Domaine du Mayeur

SOMME-LEUZE

Noiseux

91120-PHP-0005-01

Domaine du Stoqueux

SOMME-LEUZE

Noiseux

91120-PHP-0006-01

Domaine du Pierreux

SOMME-LEUZE

Heure

91120-PHP-0007-01

Cité Larmont

SOMME-LEUZE

Noiseux

91120-PHP-0009-01

Domaine des Nutons

SOMME-LEUZE

Noiseux

91141-PHP-0001-01

La Gayolle

YVOIR

Evrehailles

91141-PHP-0002-01

Le Pommier rustique

YVOIR

Durnal

91141-PHP-0003-01

Parc Thibaut

YVOIR

Godinne

91142-PHP-0001-01

Domaine du Bois de Lens

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0002-01

Taille-de-Ry

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0003-01

Domaine de Relax-Meuse

HASTIERE

Blaimont

91142-PHP-0004-01

Eden Haute-Meuse

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0005-01

Mont Meuse

HASTIERE

Hermeton-sur-Meuse

91142-PHP-0006-01

Trou-de-Tasson

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0007-01

Les Coquelicots

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0008-01

Plein Sud

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0009-01

Les Journaux

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0011-01

Le Beau Site

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0012-01

Le Cortil du Meunier

HASTIERE

Hermeton-sur-Meuse

91142-PHP-0013-01

Domaine de Fauvin

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0016-01

Fosse Dondaine

HASTIERE

Hastière-par-Delà, Blaimont

91142-PHP-0017-01

Hurlevent

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0018-01

Edelweiss

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0019-01

Le Clos du Feron

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0020-01

Pic du Ger

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0021-01

Bois de Wagne

HASTIERE

Agimont

91142-PHP-0022-01

Domaine du Bonsoy

HASTIERE

Blaimont

91142-PHP-0023-01

Les Gaux

HASTIERE

Hastière-par-Delà

91142-PHP-0024-01

Village de Vacances de Waulsort

HASTIERE

Waulsort

91142-PHP-0026-01

Domaine de la Source

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0027-01

Grand Trône

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0028-01

Baty Haviat

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0032-01

Domaine de la Vallée de Han

HASTIERE

Heer

91142-PHP-0033-01

Les Amis de la Thylère

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0034-01

Ma Campagne

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0035-01

Fosse aux Loups

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0036-01

Les Oiseaux

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0037-01

Chêne Hubert

HASTIERE

Hastière-Lavaux

91142-PHP-0038-01

Camping Laffineur

HASTIERE

Heer

91143-PHP-0001-01

Pré aux Charmes - Barrière de Mointerne

VRESSE-SUR-SEMOIS

Orchimont

91143-PHP-0002-01

Les Hochets

VRESSE-SUR-SEMOIS

Membre

91143-PHP-0005-01

Rue d'En Bas

VRESSE-SUR-SEMOIS

Membre

91143-PHP-0006-01

Monts les Champs

VRESSE-SUR-SEMOIS

Bohan

91143-PHP-0007-01

Rue d'En Haut

VRESSE-SUR-SEMOIS

Membre

92048-PHP-0001-01

Le Val Treko

FOSSES-LA-VILLE

Vitrival

92048-PHP-0002-01

Les Viviers 2

FOSSES-LA-VILLE

Fosses-la-Ville

92087-PHP-0001-01

Parc résidentiel du Lac de Bambois

METTET

Saint-Gérard

92087-PHP-0002-01

Relax Campagnard

METTET

Mettet

93014-PHP-0001-01

Domaine de la Forestière

COUVIN

Brûly-de-Pesche

93014-PHP-0002-01

Domaine des Ecureuils

COUVIN

Brûly-de-Pesche

93014-PHP-0003-01

Domaine du Camp Royal

COUVIN

Mariembourg

93014-PHP-0004-01

Domaine du Martin-Pêcheur

COUVIN

Pesche

93014-PHP-0005-01

Domaine des Bouvreuils

COUVIN

Petigny

93014-PHP-0008-01

Le Bailly

COUVIN

Cul-des-Sarts

93014-PHP-0009-01

Les Chenaux

COUVIN

Petigny

93014-PHP-0010-01

Le Caillou d'eau

COUVIN

Petigny

93014-PHP-0011-01

Les Lisieux

COUVIN

Pesche

93014-PHP-0012-01

La Carrière du Parrain

COUVIN

Pesche

93014-PHP-0013-01

Le Savary

COUVIN

Petigny

93014-PHP-0014-01

Les Roches

COUVIN

Petigny

93014-PHP-0015-01

Rue Augile

COUVIN

Petigny

93014-PHP-0017-01

Le Roi Soleil

COUVIN

Mariembourg

93014-PHP-0018-01

Rue de la Foulerie

COUVIN

Couvin

93056-PHP-0001-01

Domaine de la Foret

PHILIPPEVILLE

Neuville

93056-PHP-0002-01

Domaine du Bois de Roly

PHILIPPEVILLE

Roly

93056-PHP-0003-01

Domaine des Valisettes

PHILIPPEVILLE

Neuville

93056-PHP-0004-01

Domaine de la Gueule du Loup

PHILIPPEVILLE

Sautour

93056-PHP-0006-01

Camping "La Forêt"

PHILIPPEVILLE

Neuville

93088-PHP-0001-01

Domaine du Bois de Thy

WALCOURT

Laneffe


Art. 2.De Regering belast de Minister van Ruimtelijke Ordening met het overmaken van deze cartografie als referentiedocument aan de gemeenten, aan de beheerders van de gebieden Permanente bewoning alsook aan de notarissen.

Art. 3.De Regering belast de Minister van Ruimtelijke Ordening met de bekendmaking van deze cartografie op de website van het DGO4.

Art. 4.Dit besluit wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Namen, 16 mei 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

^