Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 15 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Commanster" te Vielsalm en Gouvy

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027206
pub.
04/08/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Commanster" te Vielsalm en Gouvy


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en van 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door private verenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, artikelen 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027459 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Commanster' sluiten tot erkenning van het natuurreservaat "Commanster";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Commanster" sluiten houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Commanster";

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 24 april 2012;

Gelet op het gunstig advies van het Provinciecollege van Luxemburg, gegeven op 5 juli 2012;

Gelet op de erkende opmerkelijke biologische kwaliteiten van de locatie;

Overwegende dat de instandhouding en de verbetering van de biologische kwaliteit van de locatie controle op de plantengroei vorderen;

Overwegende dat het uitdiepen en het onderhoud van poelen ervoor zorgen dat de habitats van de locatie veelzijdiger worden; dat die diversifiëring hun kwaliteit verbetert;

Overwegende dat het plaatsen van didactische borden en bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdragen;

Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de fauna en flora van de locatie;

Overeenkomstig het tracé van de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, overgebracht op het liggingsplan gevoegd bij dit besluit, waarvan het deel uitmaakt;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het erkende natuurreservaat "Commanster" beslaat de gronden die kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Gouvy

2_Beho

B

6l5

0,5070

Gouvy

2_beho

B

6p4

0,0980

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

127a

0,2650

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

589a

0,0780

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

589b

0,0640

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

591b

0,1600

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

596a

0,1550

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

599

0,0930

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

600

0,1480

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

601

0,0420

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

602

0,0460

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

638

0,1710

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

639

0,1930

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

640

0,0680

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

641

0,0370

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

652

0,1590

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

653a

0,4220

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

654a

0,3750

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

655

0,1550

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

657

0,0690

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

658

0,0740

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

660

0,0750

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

661e

0,5940

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

661f

0,6630

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

661k

0,6550

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

663a

0,4020

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

981a

0,0820

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1113a

0,1270

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1458a

0,6330

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1459a

0,2070

TOTAAL

6,8170


waarvan de vereniging « Réserves naturelles - RNOB » eigenaar en enige gebruiker is.

Die gronden staan op bijgaand plan vermeld.

Art. 2.Een verlenging van de erkenning als erkend natuurreservaat "Commanster" wordt verleend voor de gronden die kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

141a2

0,6840

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

141b2

0,6850

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

590c

0,0660

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

594a

0,4340

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

597

0,5530

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

615c

0,1500

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

817c

0,4215

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

821b

0,4215

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

827b

0,1040

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

827c

0,1310

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

829

0,1570

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

830

0,0440

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

831

0,0410

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

832

0,0440

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

833

0,3420

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

834

0,1360

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

835a

0,0700

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

835b

0,0700

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

835c

0,0690

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

836

0,2150

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

837a

0,0870

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

837c

0,0760

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

838

0,1280

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

839

0,0960

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

841a

0,1880

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

842

0,0190

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

843

0,0310

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

844

0,0260

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

845

0,0360

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

847

0,0780

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

848

0,2220

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

849

0,1800

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

850a

0,1920

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

850b

0,3140

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

851

0,2080

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

852

0,2170

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

854

0,0770

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

855

0,1660

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

857a

0,2990

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

867

0,0250

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

869

0,1820

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

873

0,0590

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

936

0,0730

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

954a

0,1050

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

955

0,1260

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

956

0,1570

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

958a

0,3080

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

965

0,1360

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

966

0,0720

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

967d

0,2900

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

967e

0,2900

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

968c

0,1000

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

968d

0,1010

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

983

0,1380

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

984

0,1590

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1077c

0,1686

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1100b

0,3560

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1112

0,0210

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1114

0,1230

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1115

0,1490

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1116

0,1380

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1117a

0,4610

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1123

0,0830

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1125d

0,1300

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1126b

0,1730

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1127b

0,3230

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1127c

0,3220

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1130a

0,2680

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1134

0,0550

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1136a

0,1140

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1139

0,1610

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1140

0,2140

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1141

0,2260

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1142

0,1740

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1143a

0,1370

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1144

0,1250

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1146c

0,1780

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1148a

0,1460

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1149

0,1000

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1150

0,0960

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1318

0,0870

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1320

0,1060

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1325

0,0050

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1358

0,0820

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1359

0,1510

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1360

0,1380

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1361

0,1470

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1368a

0,5850

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1370

0,1160

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1371

0,2700

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1372b

0,0560

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1373

0,0810

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1449

0,0818

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1449/2

0,0861

TOTAAL

16,2325


en

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

628 (p)

0,5545

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

629a (p)

2,7320

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

635b (p)


Vielsalm

4_Petit-Thier

B

636 (p)


Vielsalm

4_Petit-Thier

B

642

0,2340

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

643

0,1010

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

646

0,1460

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

647

0,0580

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

649

0,0610

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

963a

0,3460

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

967a

0,1520

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

967b

0,5650

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1377

0,0820

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1436a

0,0810

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1436b

0,0820

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1440

0,6900

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1441

0,1420

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1442

0,2590

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1443

0,1250

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1445

0,0680

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1446a

0,3780

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1450a

0,0970

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1450b

0,0960

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1451

0,2090

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1452

0,0980

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1453b

0,0360

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1454a

0,3200

Vielsalm

4_Petit-Thier

B

1457

0,0980

TOTAAL

7,8105


waarvan de vereniging « Réserves naturelles -RNOB » de eigenaar en enige gebruiker is.

Die gronden staan op bijgaand plan vermeld.

Art. 3.De ambtenaar van het Departement Natuur en Bossen belast met het toezicht op het erkende natuurreservaat "Commanster" is de houtvester belast met het grondgebied waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 4.In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten hebben de gebruiker of zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten daar ze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : 1° bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen;2° omheiningen voor het vee plaatsen;3° huisdieren laten grazen;4° didactische borden plaatsen;5° poelen uitdiepen;6° plantaardig afval verbranden;7° stenen uitgraven of verplaatsen;8° maatregelen nemen ter beperking, en zelfs verwijdering van niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten;9° indien nodig, de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen reguleren, na advies van de ambtenaar aangewezen in artikel 3.

Art. 5.De delegaties bedoeld in artikel 4 staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de toezichthoudende ambtenaren getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de toezichthoudend ambtenaar bedoeld in artikel 3.

Art. 6.De artikelen 3, 4 en 5 zijn van toepassing op het geheel van de percelen bedoeld in de artikelen 1 en 2. De artikelen 2, 3, 4 en 5 van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997027459 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat 'Commanster' sluiten tot erkenning van het natuurreservaat "Commanster" worden opgeheven. De artikelen 2, 3, 4 en 5 van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006202040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Commanster" sluiten tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Commanster" worden opgeheven.

Art. 7.De erkenning wordt verleend tot 31 december 2042.

Art. 8.De Minister bevoegd voor het Natuurbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^