Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 januari 2021
gepubliceerd op 05 februari 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

bron
vlaamse overheid
numac
2021040430
pub.
05/02/2021
prom.
29/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/29/2021040430/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid; - het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 28 januari 2021.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend euro)

Begrotingsartikel

Ent.

Basisall.

ESR

VAN

NAAR

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBG2AH-PR

CB0

1CB037

0100

43.145

13.860


EC0-1EAB2ZZ-LO

EC0

1EA215

1100

194

194

EC0-1ECB5DY-IS

EC0

1EC235

4140

30.000

10.000

EC0-1ECB5DY-IS

EC0

1EC236

4140

2.650

700

FB0-1FGD2GE-WT

FB0

1FG326

3300

801

801

GB0-1GEF2UX-IS

GB0

1GE012

4140

4.800

1.280

GB0-1GEF2UX-IS

GB0

1GE011

4140

3.000

800

GE0-1GDF2LA-WT

GE0

1GD395

3300

1.700

85

Totaal

43.145

13.860

43.145

13.860


Art. 2.Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 januari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^