Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 09 augustus 2011

Het Belgische Rode Kruis. - Liberaliteit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2011, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, toegelaten een liberaliteit te aanvaarden van e

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029414
pub.
09/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Het Belgische Rode Kruis. - Liberaliteit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de overzending van het « Plan individuel d'apprentissage (Individueel Leerplan - ILP) » sluiten, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, toegelaten een liberaliteit te aanvaarden van een bedrag van ongeveer achthonderdvijftigduizend euro (850.000 EUR), afgestaan door de heer Paul Dauge, geboren op 1 augustus 1919 te Brussel, verblijvend te 7110 La Louvière toen hij nog leefde, rue Léon Duray 38, en overleden te La Louvière op 2 september 2010.

^