Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 14 februari 2011

Commissie voor de inrichting van schoolintegratie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010, wordt in artikel 3, 10° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2010 houdende « Mevr. Stéphanie Pirsoul » wordt vervangen door « De heer Julien Dejemeppe », en dit vanaf 22 dece(...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029064
pub.
14/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Commissie voor de inrichting van schoolintegratie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen sluiten, wordt in artikel 3, 10° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2010 houdende benoeming van de leden van de commissie voor de inrichting van schoolintegratie voor het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs, de volgende wijziging aangebracht : « Mevr. Stéphanie Pirsoul » wordt vervangen door « De heer Julien Dejemeppe », en dit vanaf 22 december 2010.

^