Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 03 januari 2011

Commissie voor gelijkstelling. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2010 wordt de heer Willy Degroot tot plaatsvervangend lid benoemd van de Commissie voor gelijkstelling bedoeld in artikel 130bis va

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029662
pub.
03/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^