Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 03 januari 2011

Commissie der Letteren. - Afschaffing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2010 houdende wijziging van het besluit van de Regering van

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029659
pub.
03/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Commissie der Letteren. - Afschaffing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2010 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie der Letteren, afgeschaft.

^