Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 08 april 2010

Hoge Raad voor Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor H In artikel 13, 1e lid, worden de woorden « Luc BARBAY » vervangen door de woorden « Giovanni SUTERA(...)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029188
pub.
08/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Hoge Raad voor Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen als volgt gewijzigd : In artikel 13, 1e lid, worden de woorden « Luc BARBAY » vervangen door de woorden « Giovanni SUTERA »;

In artikel 13, 2e lid, worden de woorden « Giovanni SUTERA » vervangen door de woorden « Yves ROBAEY », en dit vanaf 14 september 2010.

^