Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2020
gepubliceerd op 17 april 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 20 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020811
pub.
17/04/2020
prom.
07/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/07/2020020811/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 20 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", afgekort " O.N.E. ";

Gelet op het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 sluiten tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 en op de besluiten van 12 juni 2014, 24 april 2014, 11 februari 2015, 1 juli 2015, 18 december 2015, 15 maart 2017, 6 september 2017, 15 november 2017, 6 december 2017, 20 december 2017, 23 mei 2018, 27 juni 2018 ; 28 november 2018, 28 november 2018, 23 januari 2019, 27 maart 2019, 15 mei 2019, 19 juni 2019 en 19 december 2019 tot goedkeuring van haar aanhangsels;

Gelet op de beraadslaging van de Raad van bestuur van de "O.N.E." van 30 maart 2020;

Op de voordracht van de Minister van Kind;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering van de Franse Gemeenschap keurt het aanhangsel nr. 20 bij de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance 2013-2018 » goed, dat gevoegd is bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2020.

Art. 3.De Minister van Kind wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 april 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^