Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 maart 2019
gepubliceerd op 30 april 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019041043
pub.
30/04/2019
prom.
27/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/27/2019041043/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan sluiten tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 18 en 26, 4° ;

Gelet op het advies van 19 februari 2019 van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs ertoe strekkend het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan te wijzigen;

Gelet op de voordracht van de Minister van hoger onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan sluiten tot vaststelling van het model en de rubrieken van het geïndividualiseerde begeleidingsplan, wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 27 maart 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^