Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 maart 2018
gepubliceerd op 19 april 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018040089
pub.
19/04/2018
prom.
22/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAART 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst, inzonderheid op de artikelen 92 en 103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, § 1, 34° ; aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1999029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de artikelen 59, 69 en 70 van het besluit van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2de streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden « Mevr. Sandrine LODDEWYCKX » vervangen door de woorden « de heer Michel OEYEN ».

Art. 2.In artikel 2, 2de streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden « Mevr. Sandrine LODDEWYCKX » vervangen door de woorden « de heer Michel OEYEN ».

Art. 3.In artikel 3, 2 de streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden « Mevr. Sandrine LODDEWYCKX » vervangen door de woorden « de heer Michel OEYEN ».

Art. 4.In artikel 4, 2de streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden « Mevr. Sandrine LODDEWYCKX » vervangen door de woorden « de heer Michel OEYEN ».

Art. 5.In artikel 5, 2de streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden « Mevr. Sandrine LODDEWYCKX » vervangen door de woorden « de heer Michel OEYEN ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 22 maart 2018.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^