Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 augustus 2017
gepubliceerd op 25 augustus 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017012986
pub.
25/08/2017
prom.
11/08/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AUGUSTUS 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 21, 22 en 23;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011930 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011931 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de samenstelling van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen onverwijld te regulariseren, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de hoge raad voor studietoelagen en -leningen worden benoemd : A. Werkend lid : 1. Vier werkende leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Georges SIRONVAL, Directeur-Voorzitter van de « Haute Ecole Albert JACQUART » ; - De heer Philippe REMY, Meester-assistent bij de « Haute Ecole Paul Henri Spaak" ; - Mevr. Patricia HOSSELET, Meester- assistente bij de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet, die C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt ; - De heer Jean-Yves PIRENNE, Attaché aan het Kabinet van de Minister van Jean-Claude MARCOURT. 2. a) Drie werkende leden die het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen: - Mevr.Françoise SAPPIA ARNOULD, vertegenwoordiger van Se.G.E.C. - Mevr. Nadia MULLER, Maatschappelijk assistente bij de « Haute Ecole ICHEC », vertegenwoordiger van Se.G.E.C. - De heer Fabrice GLOGOWSKI, Pedagogisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », vertegenwoordiger van Se.G.E.C. b) Een werkend lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt: - De heer Jean-Michel DE WAELE, Vice-rector voor studentenzaken, het maatschappelijk beleid en de institutionele betrekkingen bij U.L.B., voor F.E.L.S.I. 3. Twee werkende leden voor de ouderverenigingen van de leerlingen van het officieel secundair onderwijs en het officieel kunstsecundair onderwijs : - De heer David LECOMTE, Opdrachthouder, vertegenwoordiger van F.A.P.E.O. - Mevr. Joëlle LACROIX, Secretaris-generaal, vertegenwoordiger van F.A.P.E.O. 4. Twee werkende leden voor de ouderverenigingen van de leerlingen van het vrij secundair onderwijs en het vrij kunstsecundair onderwijs : - De heer Charles LOISEAU, vertegenwoordiger van U.F.A.P.E.C. - N. 5. Twee werkende leden voor de ouderverenigingen van de studenten van het officieel hoger onderwijs en het officieel kunsthoger onderwijs : - De heer Anthony MATON, vertegenwoordiger van FEF - De heer Olivier COPPENS, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 6. Twee werkende leden voor de ouderverenigingen van de studenten van het vrij hoger onderwijs en het vrij kunsthoger onderwijs : - De heer Maxime MICHIELS, vertegenwoordiger van FEF - Mevr.Opaline MEUNIER, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 7. Twee werkende leden voor de beroepsverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - Mevr.Christiane CORNET, vertegenwoordiger van C.G.S.P. - Mevr. Johanna LUMUMBA, vertegenwoordiger van C.S.C. 8. Twee werkende leden voor de werkgeversverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - De heer Jean DE LAME, voor U.W.E. - N. B. Plaatsvervangend lid : 1. Vier plaatsvervangende leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen: - De heer Alfred PIRAUX, erestudieprefect van het AR te BERGEN, zonecoördinator. - De heer Dany VINCE, Opdrachthouder bij de « Université de MONS ». - De heer Roberto GALLUCCIO, Afgevaardigde Administrateur, vertegenwoordiger van C.P.E.O.N.S. - De heer Philippe DEMIESSE, Opdrachthouder, vertegenwoordiger van C.P.E.O.N.S. 2. a) Drie plaatsvervangende leden die het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigen: - Mevr.Vinciane DE KEYSER, Secretaris-generaal van de « Fédération de l'Enseignement supérieur catholique », vertegenwoordiger van Se.G.E.C. - De heer Philippe VALENTIN, Haute Ecole ICHEC, vertegenwoordiger van Se.G.E.C. - De heer Dany BILLE, Juridisch Adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », vertegenwoordiger van Se.G.E.C. b) Een plaatsvervangend lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Sandrine ANACLERIO, vertegenwoordiger van F.E.L.S.I. 3. Twee plaatsvervangende leden voor de ouderverenigingen van de leerlingen van het officieel secundair onderwijs en het officieel kunstsecundair onderwijs: - Mevr.Daphné RENDERS, Opdrachthouder, vertegenwoordiger van F.A.P.E.O. - Mevr. Véronique DETHIER, Opdrachthouder, vertegenwoordiger van F.A.P.E.O. 4. Twee plaatsvervangende leden voor de ouderverenigingen van de leerlingen van het vrij secundair onderwijs en het vrij kunstsecundair onderwijs : - De heer Bernard HUBIEN, Secretaris-generaal, vertegenwoordiger van U.F.A.P.E.C. - N. 5. Twee plaatsvervangende leden voor de studentenverenigingen van het officieel hoger onderwijs en het officieel kunsthoger onderwijs : - De heer Alexis PRICKARTZ, vertegenwoordiger van FEF - De heer Maxime DARRE, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 6. Twee plaatsvervangende leden voor de studentenverenigingen van het vrij hoger onderwijs en het vrij kunsthoger onderwijs : - N - De heer Raoul HERVY, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 7. Twee plaatsvervangende leden voor de beroepsverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - De heer Marc MANSIS, vertegenwoordiger van C.G.S.L.B. - Mevr. Ingrid BRABANT, vertegenwoordiger van C.G.S.P. 8. Twee plaatsvervangende leden voor de werkgeversverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - Mevr.Lila JORIS, Adviseur bij het « Département Emploi et Formation » van U.W.E. - N.

Art. 2.De heer Jean-Yves PIRENNE, werkend lid van de Raad, wordt benoemd tot Voorzitter; de heer Georges SIRONVAL en de heer Fabrice GLOGOWSKI, werkende leden van de Raad, worden tot vice-voorzitter benoemd.

Art. 3.Het hoofd van de Dienst Studietoelagen en -leningen of zijn afgevaardigde neemt het secretariaat van de Raad waar.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011930 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011931 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

Brussel, 11 augustus 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Administrateur-generaal, J.-P. HUBIN

^