Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 juni 2016
gepubliceerd op 19 september 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de statuten van de VZW « Pôle Académique Louvain »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029371
pub.
19/09/2016
prom.
15/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de statuten van de VZW « Pôle Académique Louvain »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, inzonderheid op artikel 58;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2014 tot goedkeuring van de statuten van de VZW's « Le Pôle Hainuyer », « Pôle Académique Louvain », « Pôle Académique de Namur ASBL », « Pôle académique Liège-Luxembourg, ASBL », « Pôle académique de Bruxelles »;

Op de voordracht van de Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering van de Franse Gemeenschap keurt de wijziging van de statuten van de VZW « Pôle Académique Louvain », als bijlage bij dit besluit, goed.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het hoger onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2016.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^