Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 januari 2016
gepubliceerd op 08 februari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 374 bijkomende lestijden aan 7 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029056
pub.
08/02/2016
prom.
13/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/13/2016029056/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 374 bijkomende lestijden aan 7 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 januari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 januari 2016;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Kind en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent 326 bijkomende lestijden toe voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, voor het schooljaar 2015 - 2016, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, ten voordele van de volgende zeven schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs : - Institut Saint-Joseph (FASE 2371), avenue de la Salm 17, te 4980 TROIS-PONTS - 90 lestijden NTPP (totaal aantal lestijden-leerkracht - NTPP = nombre total de périodes professeur(s)); - AR Vielsalm-Manhay (FASE 2544), rue des Grands Champs 18A, te 6690 VIELSALM - 60 lestijden NTPP; - Ecole Polytechnique de Verviers (FASE 2339), rue aux Laines 69, te 4800 VERVIERS - 26 lestijden NTPP; - Athénée Royal Jules Bara (FASE 622) rue Duquesnoy 24, te 7500 DOORNIK - 60 lestijden NTPP; - ITCF Etienne Lenoir (FASE 2467), chemin de Weyler 2, te 6700 AARLEN - 90 lestijden NTPP.

Art. 2.De Regering kent 48 bijkomende lestijden toe voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, voor het schooljaar 2015 - 2016, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, ten voordele van de volgende zes schoolinrichtingen voor gewoon lager onderwijs: - Ecole Autonome Enrico Macias (FASE 2462), avenue de la Gare 42, te 6990 HOTTON - 24 lestijden; - Ecole communale (FASE 2551), rue de la Bonne Dame 4, te 6681 LAVACHERIE - 24 lestijden.

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Kind en Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 13 januari 2016.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Kind en Cultuur, Mevr. J. MILQUET

^