Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 november 2015
gepubliceerd op 24 december 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van 7 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029632
pub.
24/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/25/2015029632/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van 7 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 november 2015;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het Franse taalgebied, voor het basisonderwijs worden zes bijkomende stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers toegelaten voor het schooljaar 2015-2016 in de volgende schoolinrichtingen : 1. Ecole communale fondamentale, rue de la Bonne-Dame 4, te 6681 LAVACHERIE (FASE 2551);2. Ecole fondamentale communale du Centre, rue des Ecoles 1, te 1330 RIXENSART (FASE 663).3. Ecole fondamentale communale Jodoigne 1, chaussée de Tirlemont 81, te 1370 GELDENAKEN (FASE 614).4. Ecole communale de Vresse, rue de la Seigneurie 50, te 5550 BOHAN (FASE 2885).5. Ecole fondamentale communale de Gouvy, Bovigny 105, te 6671 BOVIGNY (FASE 2548).6. Ecole fondamentale Notre-dame de Bonne Garde, rue Colonel Tachet des Combes 21, te 5530 YVOIR (FASE 2879).

Art. 2.In het Franse taalgebied, voor het secundair onderwijs, wordt één bijkomend stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers toegelaten voor het schooljaar 2015-2016 in de vrije secundaire school gelegen rue Saint-Gilles 41, te 6870 SAINT-HUBERT (FASE 95345).

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1december 2015.

Brussel, 25 november 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

^