Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 maart 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029342
pub.
11/06/2014
prom.
20/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAART 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op de artikelen 31, 36, 44 en 48;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, a), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap sluiten houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van de Franse Gemeenschap, worden de woorden « de heer Roger Godet » vervangen door de woorden « Mevr. Michèle Demeuse ».

Art. 2.In artikel 1, 1°, c), van hetzelfde besluit, worden de woorden « Mevr. Arlette Vanderkelen » vervangen door de woorden « de heer Pierre Fenaille ».

Art. 3.In artikel 1, 1°, e), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Jean-Luc Collin » vervangen door de woorden « de heer Gérard Legrand ».

Art. 4.In artikel 1, 2°, d), van hetzelfde besluit, worden de woorden « Mevr. Reine-Marie Braeken » vervangen door de woorden « Mevr. Fanny Constant ».

Art. 5.In artikel 1, 3°, d), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Guy De Keyser » vervangen door de woorden « Mevr. Sophie De Kuyssche ».

Art. 6.In artikel 1, 4°, b), van hetzelfde besluit, worden de woorden « Mevr. Françoise Wibrin » vervangen door de woorden « Mevr. Laurence Mahieux ».

Art. 7.In artikel 1, 4°, c), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Guy Larondelle » vervangen door de woorden « Mevr. Marie Célentin ».

Art. 8.In artikel 1, 6°, b), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Guy Denis » vervangen door de woorden « Mevr. Carine Dierkens ».

Art. 9.In artikel 2, 1°, b), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Pol Collignon » vervangen door de woorden « de heer Serge Crochet ».

Art. 10.In artikel 2, 1°, c), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Gérard Legrand » vervangen door de woorden « de heer Guy Lorquet ».

Art. 11.In artikel 2, 1°, d), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Roland Gerstmans » vervangen door de woorden « Mevr.

Christine Ponchon ».

Art. 12.In artikel 2, 1°, e), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer André Caussin » vervangen door de woorden « de heer Philippe Rome ».

Art. 13.In artikel 2, 2°, b), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer René Dumortier » vervangen door de woorden « de heer Georges Chavagne ».

Art. 14.In artikel 2, 2°, d), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Philippe Deliège » vervangen door de woorden « de heer Dominique Luperto ».

Art. 15.In artikel 2, 4°, b), van hetzelfde besluit, worden de woorden « Mevr. Marie-Thérèse André » vervangen door de woorden « Mevr. Annie Colarte ».

Art. 16.In artikel 2, 5°, a), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Christian Maroy » vervangen door de woorden « de heer Ghislain Carlier ».

Art. 17.In artikel 2, 5°, b), van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Bernard Rey » vervangen door de woorden « de heer Christian Orange ».

Art. 18.In artikel 2, 6°, a), van hetzelfde besluit, worden de woorden « Mevr. Michel Damay » vervangen door de woorden « de heer Vincent Cappeliez ».

Art. 19.In artikel 3, 1°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « Mevr. Reine-Marie Braeken » vervangen door de woorden « Mevr. Fanny Constant ».

Art. 20.In artikel 4, 1°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « Mevr. Arlette Vanderkelen » vervangen door de woorden « de heer Philippe Delfosse ».

Art. 21.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend, met uitzondering van : 1° artikel 4 en artikel 19 die op 17 januari 2013 in werking treden;2° artikel 5 dat op 25 april 2013 in werking treedt;3° artikel 14 dat op 14 november 2013 in werking treedt.

Art. 22.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2014.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mme M.-M. SCHYNS

^