Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 20 september 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt toegekend aan de school voor gespecialiseerd lager secundair beroepsonderwijs « L'Heureux Abri », te Momignies, die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming georganiseerd door de Franse Gemeenschap te Morlanwelz

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029501
pub.
20/09/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011029501/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt toegekend aan de school voor gespecialiseerd lager secundair beroepsonderwijs « L'Heureux Abri », te Momignies, die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming georganiseerd door de Franse Gemeenschap te Morlanwelz


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 juli 1991 betreffende het alternerend secundair Onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 4, 4e lid;

Gelet op het gunstig advies van de Algemene Overlegraad voor Gespecialiseerd onderwijs gegeven op 15 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2011;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan de school voor lager gespecialiseerd beroepsonderwijs « L'Heureux Abri », te Momignies, wordt toelating gegeven samen te werken met het Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming georganiseerd door de Franse Gemeenschap te Morlanwelz.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Brussel, 25 augustus 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET.

^