Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 13 september 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029496
pub.
13/09/2011
prom.
25/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheerscomité van de Sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Regent houdende oprichting van een sociale dienst bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1971 houdende organisatie en werking van de bedoelde sociale dienst, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheerscomité van de Sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheerscomité van de Sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het onderwijspersoneel georganiseerd door de Franse Gemeenschap en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : « Het voorzitterschap van het Beheerscomité wordt waargenomen door de heer Christian NOIRET, directeur-generaal a.i. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011.

Brussel, 25 augustus 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

^