Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 juni 2011
gepubliceerd op 28 juli 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma voor het onderwijzen in de afdeling secretariaat-bureautica in het secundair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029390
pub.
28/07/2011
prom.
22/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma voor het onderwijzen in de afdeling secretariaat-bureautica in het secundair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 12bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurspersoneel en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch onderwijs, kunstonderwijs en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, inzonderheid op de artikelen 8, 8°, 9, 8° en 10, 8°;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secondair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris, coördinator en leden van de examencommissie benoemd worden voor een periode van twee jaar door de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris, coördinator en lid van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma voor het onderwijzen in de afdeling secretariaat-bureautica in het secondair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type.

Voorzitter : Mevr. Francine LIPMANNE, Ere-inspecteur van het onderwijs voor bijzondere vakken in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs van het korte type van de Franse Gemeenschap.

Ondervoorzitter : De heer Francis HERNOE, Eerstaanwezend leermeester praktische vorming bureautica aan de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » te Bergen.

Secretaris : Mevr. Annie LEBRUN, Leraar aan het « Collège Sainte-Marie » te Saint- Ghislain.

Adjunct-secretaris : Mevr. Myriam HAIBETTE, Leraar in de hogere graad aan het « Institut technique de la Communauté française Félicien Rops » te Namen.

Coördinator : Mevr. Geneviève GILSON, Inspecteur in het hoger secundair onderwijs.

Leden van het officieel onderwijs De heer Emmanuel LOMBA, Meester-assistent aan de « Haute Ecole Charlemagne » te Luik.

De heer Yves CALDOR, Meester-assistent aan de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » te Bergen.

De heer Francis HERNOE, Eerstaanwezend leermeester praktische vorming bureautica aan de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » te Bergen.

Mevr. Myriam HAIBETTE, Leraar in de hogere graad aan het « Institut technique de la Communauté française Félicien Rops » te Namen.

Mevr. Elisabeth PINCKERS, Ereleraar aan het « Athénée royal de Soumagne ».

Mevr. Linda KESSELER, Leraar in de hogere graad aan het « Athénée royal de Bastogne ».

De heer Jean-Marie SOETE, Leraar in de hogere graad aan het « Athénée Bruxelles II » te Laken.

De heer Philippe FRAIKIN, Leraar in de hogere graad aan het « Institut technique de la Communauté française Félicien Rops » te Namen.

Mevr. Laurence MARTINEZ, Leraar aan het « Institut provincial d'Enseignement secondaire » te Jemeppe.

Leden van het confessioneel vrij onderwijs : Mevr. Brigitte BRAY-BOURDON, Meester-assistent aan de « Haute Ecole Roi Baudouin » te Braine-le-Comte.

De heer Guy NYSSEN, Leraar aan het « Collège Saint-Servais » te Namen.

De heer Salvatore CALVAGNA, Leraar aan het « Collège Notre-Dame de Bon-Secours » te Binche.

Mevr. Annie LEBRUN, Leraar aan het « Collège Sainte-Marie » te Saint-Ghislain.

Mevr. Christiane DE SMEDT, Leraar aan het « Collège Roi Baudouin » te Brussel.

Mevr. Françoise VERLINDEN, Leraar aan het « Collège Roi Baudouin » te Brussel.

Mevr. Anick WOILLARD, Leraar aan het « Institut Sainte-Marie » te Aarlen.

Mevr. Joséphine SAMBITO, Leraar aan het « Collège Saint-Martin » te Seraing.

De heer Jean-François FABRY, Leraar aan het « Institut Sainte-Julienne » te Fléron.

Art. 2.Die lijst is niet uitvoerig. Ze kan worden gewijzigd naar gelang van de behoeften, maar dient voor zover mogelijk rekening te houden met de gelijke vertegenwoordiging van de personeelsleden van het officieel onderwijs en van de personeelsleden van het vrij onderwijs.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2011.

Brussel, 22 juni 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT

^