Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 april 2011
gepubliceerd op 15 juni 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029317
pub.
15/06/2011
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra sluiten tot aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van 4 september 2002 tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009 en 11 februari 2010;

Overwegende dat de ontslagnemende leden dienen te worden vervangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - in het eerste streepje : de woorden « Mevr. Badria EL MARZOUQY », « De heer Paul SIMON » en « De heer Jean DE BREUCK » worden respectief vervangen door de woorden « Mevr. Julie MESSINNES », « Mevr. Ghislaine LEBLOIS » en « Mevr. Lusin CETIN ». - in het tweede streepje : de woorden « Mevr. Béatrice LEBORGNE » worden vervangen door de woorden « De heer Bernard DETIMMERMAN ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 7 april 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^