Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 juli 2010
gepubliceerd op 25 augustus 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029454
pub.
25/08/2010
prom.
07/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JULI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/06/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen sluiten betreffende de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen, inzonderheid op artikel 143, gewijzigd bij het decreet van 19 februari 2009, en artikel 144;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegddheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004 et 14 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de Hogescholen, Hogere Kunstscholen en officiële gesubsidieerde Hogere Architectuurinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 02/07/2010 numac 2010029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Architectuurinstituten sluiten tot instelling van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de Hogescholen, Hogere Kunstscholen en officiële gesubsidieerde Hogere Architectuurinstituten;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd officieel onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd bij de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat tot de aanwijzing van de leden van de raad van beroep dient te worden overgegaan, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de raad van beroep voor het administratieve personeel van de officiële gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur, hierna de raad van beroep : - als werkende en plaatsvervangende leden, die de inrichtende machten in het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigen :

WERKENDE LEDEN

1e PLAATSVERVANGENDE LEDEN

2e PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Alain SCANDOLO;

Mevr. Joséphina DE CICCO;

X

De heer Roland PERCEVAL;

De heer Anagnostou EFRAISTOS;

X

Mevr. Joëlle VANHEE;

De heer Sébastien DEBROUX;

X

Mevr. Magali FOIDART;

X

X

De heer Marc ASKENASI;

De heer Bruno GOOSSE;

De heer Michel FAGNOUL;

De heer Roberto GALLUCCIO. X

X


- Als werkende en plaatsvervangende leden, die de vakverenigingen van de personeelsleden van de gesubsidieerde officiële hogere kunstscholen vertegenwoordigen :

WERKENDE LEDEN

1e PLAATSVERVANGENDE LEDEN

2e PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. Michèle HONORE;

De heer Philippe JONAS;

Mevr. Joëlle SILIEN;

De heer Francis CLOSON;

De heer Jean-Pierre PERIN;

De heer Jean-Philippe LAHOUSTE;

Mevr. Valérie DE NAYER;

De heer Alex DUQUENE;

De heer André SCULIER;

Mevr. A.F. VANGANSBERGT;

De heer Alain SIEUW;

De heer Jacques NEIRYNCK;

De heer Jean SIMON;

De heer Jean-Louis DISLAIRE;

De heer Bernard DETIMMERMAN;

Mevr. Fabienne DEROME. Mevr. Isabelle WARGNIES. Mevr. Arlette VANWINKEL.


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 7 juli 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directrice-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

^