Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 02 mei 2005
gepubliceerd op 06 september 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2004 tot aanwijzing van de leden van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs die de vakverenigingen vertegenwoordigen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029180
pub.
06/09/2005
prom.
02/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2004 tot aanwijzing van de leden van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs die de vakverenigingen vertegenwoordigen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 3, § 3, 3°;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2004 tot aanwijzing van de leden van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs die de vakverenigingen vertegenwoordigen;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van 17 september 2004 tot aanwijzing van de leden van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs die de vakverenigingen vertegenwoordigen, worden de woorden « Michel DESMET » vervangen door de woorden « Charles MALISOUX » en de woorden « Yves DELBECQ » worden vervangen door de woorden « Ariane GILLET ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 2 mei 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie, Mevr. M. ARENA

^