Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 juni 2004
gepubliceerd op 29 november 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van een internaat verbonden aan een inrichting voor buitengewoon onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in opvangtehuizen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004203352
pub.
29/11/2004
prom.
28/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van een internaat verbonden aan een inrichting voor buitengewoon onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in opvangtehuizen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 2 van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 1987 houdende omvorming van Rijksinternaten verbonden aan inrichtingen voor buitengewoon onderwijs in opvangtehuizen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 juni 2004;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité van sector IX, gegeven op 23 juni 2004;

Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het internaat verbonden aan het Instituut voor buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap in Marloie wordt in een opvangtehuis omgevormd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2004.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

^