Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 oktober 2001
gepubliceerd op 22 januari 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling met als titel « Huwelijks- en gezinsadviseur : gegradueerde geclasseerd op het niveau van het sociaal hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029561
pub.
22/01/2002
prom.
12/10/2001
ELI
eli/besluit/2001/10/12/2001029561/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling met als titel « Huwelijks- en gezinsadviseur : gegradueerde (code 955020S35D1) geclasseerd op het niveau van het sociaal hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1995 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 2, § 4b;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie van 28 augustus 2001;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling met als titel « Huwelijks- en gezinsadviseur : gegradueerde » alsmede de referentiedossiers van de vormingseenheden waaruit deze afdeling bestaat.

Deze afdeling alsmede haar vormingseenheden worden geclasseerd op het niveau van het sociaal hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2.De progressieve verandering van de bestaande structuren begint uiterlijk op 1 januari 2003.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid het onderwijs van sociale promotie behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 oktober 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^