Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 oktober 2000
gepubliceerd op 11 januari 2001

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre local de promotion de la santé du Huy-Waremme » voor de periode van 1 september 2000 tot 31 augustus 2005

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029471
pub.
11/01/2001
prom.
10/10/2000
ELI
eli/besluit/2000/10/10/2000029471/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 OKTOBER 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre local de promotion de la santé du Huy-Waremme » voor de periode van 1 september 2000 tot 31 augustus 2005


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van 17 juli 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, en sommige schikkingen ter uitvoering ervan;

Gelet op het besluit van 20 februari 1998 van de regering tot bepaling van de procedures tot erkenning en intrekking van de erkenning van de Gemeenschapsdiensten en de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie, en de opdrachten van het centrum voor operationeel onderzoek inzake volksgezondheid;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie, gegeven op 16 juni 2000.

Overwegende dat het « Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme » aan de voorwaarden opgelegd door de reglementering inzake personeel, lokalen, uitrustingen, werking en opdrachten voldoet, Besluit : Enig artikel. De v.z.w. « Centre local de promotion de la santé Huy-Waremme » wordt erkend als plaatselijk centrum voor gezondheidspromotie voor het arrondissement Hoei-Borgworm, voor een duur van vijf jaar, vanaf 1 september 2000.

Brussel, 10 oktober 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, N. MARECHAL

^