Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 augustus 2000
gepubliceerd op 28 oktober 2000

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Executieve van 22 maar 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029347
pub.
28/10/2000
prom.
01/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/01/2000029347/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

1 AUGUSTUS 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Executieve van 22 maar 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Executieve van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 9;

Overwegende dat de Athénée Ganenou de joodse feesten in acht moet nemen, Besluit :

Artikel 1.De vakantie- en verlofregeling voor het schooljaar 2000-2001 wordt als volgt bepaald : Scholhervatting : vrijdag 25 augustus 2000.

Feest van de Franse Gemeenschap : woensdag 27 septembre 2000.

Religieus feest Jom Kippoer (Grote Verzoendag) : maandag 9 oktober 2000.

Allerheiligenvakantie : maandag 30 oktober 2000 tot vrijdag 3 november 2000 inbegrepen.

Kerst-(winter)-vakantie : maandag 25 december 2000 tot vrijdag 5 januari 2001 inbegrepen.

Ontspanningsverlof (carnaval) : maandag 26 februari 2001 tot vrijdag 2 maart 2001 inbegrepen.

Paas- (lente-)vakantie : maandag 2 april 2001 tot maandag 16 april 2001 inbegrepen.

Arbeidsdag : dinsdag 1 mei 2001.

Hemelvaartsverlof : donderdag 24 mei 2001 tot vrijdag 25 mei 2001 inbegrepen.

Religieus feest Sjawoeot (Weekenfeest) : maandag 28 mei 2001 tot dinsdag 29 mei 2001 inbegrepen.

Pinkstermaandag : maandag 4 juni 2001.

De zomervakantie begint op 1 juli 2001.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 25 augustus 2000.

Brussel, 1 augustus 2000.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs, Kunsten en Letteren, P. HAZETTE

^