Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 januari 1998
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029217
pub.
09/10/1998
prom.
12/01/1998
ELI
eli/besluit/1998/01/12/1998029217/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden, inzonderheid op artikel 11, § 4;

Gelet op de aanvraag ingediend bij de Rector van de « Facultés universitaires catholiques de Mons », Besluit :

Artikel 1.Voor het academisch jaar 1997-1998 is de lijst van de studies goedgekeurd die het voorwerp zijn van de uitzondering bedoeld in artikel 11, § 4, lid 1.

Art. 2.De lijst waarvan sprake in artikel 1 is de volgende : 1° licentiaat in de « sciences de gestion » (beheerswetenschappen);2° licentiaat in de « sciences politiques » (politieke wetenschappen).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.

Brussel, 12 januari 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION

^