Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 mei 1997
gepubliceerd op 05 november 1997

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029234
pub.
05/11/1997
prom.
21/05/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MEI 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met de audiovisuele sector en het onderwijs;

Gelet op het besiuit van de Regering van 9 juli 1996 tot instelling van het Overlegcomité voor het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap), zoals gewijzigd bij het besluit van de Franse Regering van 18 september 1996;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van het Overlegcomité voor het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap) van...;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, tot wier bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, Besluit :

Artikel 1.De heren Georges Dechamps, Alain Tabart en Dominique Van Roy worden aangewezen bij het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap) als vertegenwoordiger van de televisieverdelers van het Frans taalgebied.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 1997.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voozitster belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, het Kind en de Gezondheldspromotie, Mevr. L. ONKELINX

^