Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Duitstalige Gemeenschap van 29 augustus 2013
gepubliceerd op 23 september 2013

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2012-2013 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013205077
pub.
23/09/2013
prom.
29/08/2013
ELI
eli/besluit/2013/08/29/2013205077/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2013. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2012-2013 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 april 2007;

Op voordracht van de Minister-President en na beraadslaging van de Regering op 29 augustus 2013, Besluit :

Artikel 1.De zitting 2012-2013 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt gesloten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 16 september 2013 om 23 uur.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 29 augustus 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen K.-H. LAMBERTZ

^