Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/08/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013035761 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

decreet

type decreet prom. 29/08/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013205076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 14 november 2008 tot instelling van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de algemene regeling van de studies in de hogere kunstscholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013204986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 29/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2012-2013 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
^