Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
gepubliceerd op 26 januari 2023

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2022043202
pub.
26/01/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


15 DECEMBER 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 2, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 `betreffende de Brusselse instellingen', artikel 79, § 1;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikelen 3, 6, 7 en 11, § 3, tweede lid;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 oktober 2021 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2022;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 22 november 2022 ;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité, gegeven op 22 november 2022;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Begroting, gegeven op 5 december 2022;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Openbaar Ambt, 15 december 2022;

Op de voordracht van de leden van het Verenigd College bevoegd voor het Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad wordt vastgesteld als volgt:

Fonctionnaire dirigeant

1

Leidend ambtenaar

1

Fonctionnaire dirigeant adjoint

1

Adjunct-leidend ambtenaar

1

Directeur

6

Directeur

6

Premier attaché expert

14

Eerste attaché deskundige

14

Premier ingénieur expert

1

Eerste ingenieur deskundige

1

Premier médecin expert

2

Eerste geneesheer deskundige

2

Premier attaché

14

Eerste attaché

14

Ingénieur

4

Ingenieur

4

Médecin

9

Geneesheer

9

Attaché

100

Attaché

100

Assistant

70

Assistent

70

Adjoint

11

Adjunct

11

Commis

2

Klerk

2

Total

235

Totaal

235


Art. 2.Het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 oktober 2021 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Openbaar Ambt worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2022.

Voor het Verenigd College: De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Openbaar Ambt, B. Clerfayt S. Gatz

^